O nás Kronika Fórum Hl. stránka

  Debaty: Program Co bylo   O sekci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATY - CO BYLO


VOLBY A VOLEBNÍ SYSTÉMY

Byla jednou jedna republika, kde se měly uskutečnit předčasné volby, pak neměly, pak zase měly... Po všech těch překvapivých kotrmelcích se nakonec k volebním urnám vypravíme v řádném temínu na přelomu května a června. Napadlo vás někdy, proč vlastně chodíme k volbám? Jak se naše hlasy přetaví na mandáty pro jednotlivé politické strany? Co se skrývá pod záhadným názvem "panašování"? Na tyto a další otázky jsme společně s Petrem M. hledali odpovědi v diskusi na žhavé téma: volby a volební systémy.

/27.5.2010 /


JUGOSLÁVSKÁ TRAGÉDIE V PĚTI DĚJSTVÍCH V.

Závěrečný díl Slávkova téměr nekonečného cyklu z balkánských dějin.

/6.5.2010/


PUŠKY, BREBERY A OCEL ANEB PROČ NA ZEMI DOMINUJE EVROPSKÁ KULTURA

Proč 200 španělů způsobilo v pěti letech smrt 20 000 000 mexičanů? A proč eskadry technicky vyspělých austrálců naopak nezdecimovali Evropu? Za co všechno vlastně lidské společnosti vděčí geografii anebo biologické povaze svého území?

/22.4.2010 /


ZMĚNY SVĚTOVÉHO KLIMATU

Veřejná a tedy hlavně mediální diskuze o globálním oteplování je nutně velmi zjednodušená a zploštělá. A tak většina voličů, ale stejně tak i většina „decision makerů“ redukuje globální oteplování na emise oxidu uhličitého. Je ale opravdu dnes světová teplota vyšší než dříve? Co jsou to tzv. skleníkové plyny a kde se berou? Oteplují planetu spíše elektrárny nebo je více na vině chov zvířat? Anebo je oteplování způsobeno něčím jiným? Co se děje s hladinou moří? A jak si s klimatem umí zažertovat matička Země a tatíček Slunce? Kdy zaniknou roční období? Jaké klima bylo v minulosti a jak to lze zjišťovat? Jaktože si Rudolf II pochutnával na melounech z Polabí a u Rýna se pěstovaly fíky? Co je to Malá doba ledová a co přinesla? Je pro lidstvo větší hrozbou oteplení nebo se bude muset poprat naopak s dobou ledovou podobnou té, ze které vzešlo? Můžeme současnému oteplování zamezit a měli bychom vůbec? Není účelnější se oteplování přizpůsobit? Anebo řešit místo toho úplně jiné globální problémy? Jak může vůbec demokratická společnost rozhodovat o otázce původně ryze vědecké, když vědecká pravda nemůže být ustavena hlasováním?

/15.4.2010 /


PODRUHÉ MEZI TROLEJÍ A KOLEJÍ

V předchozím tramvajovém povídání jsme se podívali do minulosti pražských tramvají. Připomněli jsme si vznik některých tratí, rozvoj za první republiky a zvolna přenesly do současnosti. V dalším díle nás čekala přítomnost a budoucnost. Podívali jsme se do návrhu nového územního plánu a pověděli si, proč se zde objevilo několik nových tramvajových tratí. Rovněž jsme zmínili i možnosti využití železničních kolejí pro tramvajovou dopravu.

/18.3.2010 /


ZÁJMOVÉ SKUPINY A JEJICH VLIV NA VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ

Zájmové skupiny tvoří nedílnou součást dnešního života. Významně ovlivňují veřejné mínění a proces politického rozhodování. Jejich vliv tak nakonec pocítí každý z nás. Jejich nebezpečí tkví v tom, že představují tzv. dobyvatele renty - snaží se ovlivnit přerozdělování ve společnosti ve svůj prospěch. Získávájí tak peníze plynoucí od nás všech, daňových poplatníků, které pak jsou zpravidla neefektivně využity. Jejich činnost tak pro společnost představuje čistou ztrátu, přičemž mění směřování celé společnosti. V reálném politickém životě existuje jen velmi malé procento zájmových skupin, které by jednaly v tzv. veřejném zájmu. Z pravidla se jedná o skupiny, které jednají čistě ve svůj vlastní prospěch na úkor celé společnosti. Nejaktuálnějším příkladem může být tzv. environmentalistický alarmismus. Tato a další témata jsme probrali společně s Jakubem.

/4.3.2010/


IN VINO VERITAS – VE VÍNĚ JE PRAVDA

Nalili jsme si pohár čistého doušku lahodného moku. Povídání o historii pěstování révy vinné. Vznik vinohradnictví a vinařství. Pěstování révy v Evropě a v ČR. Určování cukernatosti vína. Český normalizovaný moštoměr. Třídění vína. druhy a odrůdy vín, aneb co je dobré o víně vědět. Praktická ukázka komoditního zpravodaje o trhu hroznů a vína. Na závěr nás čekalo malé překvapení podle zásad J. A. Komenského – škola hrou.

/25.2.2010 /


INTERNET A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Zatímco tisková média hlásí propad, Česká televize propouští redaktory a Z1 stojí nad propastí, dle odhadů Sdružení pro internetovou reklamu byl předpokládaný růst internetové reklamy v roce 2010 26%. Stará média mnohdy svou pozici zachraňují svou internetovou mutací a slučují elektronické a tiskové redakce. V USA se v srpnu 2010 rozhodlo více ekonomických subjektů pro inzerci na internetu než v jakémkoliv jiném médiu. Vyzdvihovaný i nenáviděný Facebook v září 2009 dosáhl astronomického čísla 300 000 000 uživatelů po celém světě. Tato fakta indikují sílu internetu i jeho potenciál do budoucnosti. V současné době se na tomto médiu výrazně prosazuje koncept tzv. Webu 2.0 do něhož spadají i komunitní portály jako je Facebook. V rámci našeho dalšího čtvrtečního setkání jsme se s tímto konceptem seznámili, podiskutovali o jeho možných dopadech a řeč přišla i na zmiňovaný Facebook.

/11.2.2010/


HOST: JIŘÍ SVOBODA

Diskuze o aktuálním stavu naší společností a výzvách, které před námi stojí. Čekal nás „supervolební“ rok 2010, tak jsme se na ten maraton předvolebního slibování a mediálních rádobyudálostí naplánovaných stranickými marketingovými týmy zkusili připravit, abychom pak hlasovali po střízlivé úvaze, racionálně, s vědomím dlouhodobých perspektiv a podstatných souvislostí. Český svět jsme reflektovali očima našeho hosta, prof. Jiřího Svobody. Proto jsme se v diskusi dotkli problematiky českých komunistů a levice obecně a perspektivy tohoto politického proudu, pohlédli jsme podrobněji na českou mediální scénu a dozvěděli se hodně zajímavého také ze světa filmového umění – například o schopnosti filmu, televize i nových médií posouvat hodnotovou orientaci lidí.
Jiří Svoboda je filmový, televizní a divadelní režisér. V létech 1990 – 92 byl poslancem FS ČSFR a předsedou KSČM. V roce 1995 se habilitoval docentem; v roce 2001 jmenován prezidentem V. Havlem profesorem Filmové a televizní režie, fotografie a nových médií. Natočil 14 celovečerních hraných filmů a více než 30 televizních hraných filmů – k mezinárodně oceněným patří Zánik samoty Berhof, Schůzka se stíny; k divácky oblíbeným Řetěz, Skalpel, prosím, Dívka s mušlí, Sametoví vrazi. V roce 2006 v divadle Ungelt režie hry Picasso (V. Cibulková obdržela za hlavní roli výroční cenu Thálie; M. Kňažko získal užší nominaci). Člen Evropské filmové akademie, Společnosti F. Kafky, ČFTA. Od roku 2004 působí jako profesor na Universitě Jana Ámose Komenského na katedře mediální komunikace.

/4.2.2010/


POKUSY NA LIDECH

Problematika pokusů na lidech má bohaté historické, filosofické, náboženské i právní pozadí. Vilém má pocit, že svá témata pojímá příliš přednáškově, a tak se snažil, aby se rozvinula živelná debata. Ale stejně si trochu zapřednášel. P.S. Jde o téma z cyklu "Vilémovy hnusárny", ale řeč nebyla JENOM o hnusárnách.

/21.1.2010 /


ALEŠ RUMPEL - MEZIPATRA ANEB OD DUHY NAD BRNEM KE QUEER FESTIVALU

Kdo by neznal gay a lesbický filmový festival Mezipatra? - Tedy vlastně od posledního ročníku "queer" festival Mezipatra? Proč Mezipatra změnila svůj podtitul? Je queer "in" a LGBT "out"? O čem a pro koho vlastně Mezipatra jsou nebo by měla být? A jak se vůbec takový festival dělá? Jak jsou vybírány soutěžní i nesoutěžní filmy? Jaké bývají ohlasy? Jak Mezipatra vznikla a kam směřují? O tom všem a nejen o tom jsme na prvním Galesu v roce 2010 diskutovali s ředitelem festivalu Mezipatra Alešem Rumpelem.

/7.1.2010/


ŽHAVÉ TÉMA: SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÍ

Pokusili jsme se „helfnout“ politikům a formou diskuse vymyslet, jaká by měla být koncepce státu v oblasti práce se sociálně nepřizpůsobivými spoluobčany. Problém je letitý, část politiků neustále mluví o koncepci, ale ta stále (ve smyslu systematického plánu práce státu, který by došel do fáze realizace a v tomto stavu přežil několik volebních období) jaksi nemůže spatřit světlo světa. Další část politiků zase říká, že nepřizpůsobiví lidé tu byli vždy a budou i dál, žádná koncepce s tím nic neudělá, takže proč se starat, že... Za této situace získávají sympatie zfrustrované veřejnosti různé typy populistů – od neonáckovských sdružení, přes tvůrce písňových textů typu posledního „songu“ Deratizer Aleše Brichty, až k politikům „tvrdé komunální ruky“, kteří existující vakuum vyplňují silnými prohlášeními a akcemi na hraně zákonnosti, jako je paní Řápková „železná chomutovská lady“ či paní Janáčková…. Opravdu si můžeme dovolit na problém rezignovat? Neohrožuje nás rostoucí rozladění společnosti v důsledku toho, že v zájmu hyperkorektnosti se o některých problémech a jejich původcích ani pořádně nemluví, natož aby se český stát snažil nějak dlouhodobě pomoci? A proč nakonec stále hovořit jen o státu? Není přece všechno na státu. Stát jsme my. My jako jednotlivci, my jako součást nejrůznější struktur občanského života, my jako, občané, my jako gejové... I mezi geji a lesbickými ženami jsou lidé, kteří tím, že nejsou schopni nebo nechtějí respektovat většinově přijatá pravidla vzájemného soužití, působí okolí problémy. Drogové a jiné závislosti, prostituti... To vše jsme probrali na tomto diskusním setkání Galesu.

/10.12.2009/


ŽHAVÉ TÉMA: ADOPCE ANEB DOBRÝ DEN JE, KDYŽ VYCHOVÁVÁM SYNA?

"Až bude růst nade mnou tráva, až budu hnít, kdo na moje místo, kdo zdvihne můj štít? Kdo zdvihne můj štít", ptá se známý písničkář a možná s ním alespoň občas také leckterý bezdětný gej. V diskusi o adopcích jsme si nejen společně postěžovali na většinovou českou společnost, která zakazuje registrovaným partnerům osvojení dítěte, ale také jsme se pokusili tak trochu nastavit hodnotové zrcadlo sami sobě.

/3.12.2009/


MEZI TROLEJÍ A KOLEJÍ

"Slavná rado král. hlavního města Prahy! Odpovídaje ku ctěnému přípisu ze dne 6. března 1890, sděluji, že zamýšlím připojit elektrickou dráhu k projektované lanové dráze k hoření restauraci, zřídit tuto od hoření restaurace až ku vchodu do Stromovky. Projekt pracují páni inženýři Reiter a Štěpán, kteří též pro slavnou městskou radu projekt lanové dráhy vypracovali. Pakli slavná rada městská k projektu tomu své svolení by dala, zařídil bych tuto ještě během tohoto roku. S úctou dokonalou Fr. Křižík."

/5.11.2009/


ROK 09 - COMING OUT BEZ STAROSTI?

Když Jakub trávil krásné léto 2009 na jazykovém kurzu v Liberci, zahořel letní láskou k chlapci, který pocházel z jedné malé vesničky na Moravě nedaleko Brna. Jelikož k němu cítil opravdu silnou náklonnost, rád s ním trávil co nejvíce času a chtěl mu být stále nablízku. Byl to chlapec velice přátelský, citlivý a vnímavý, a Jakubova touha po něm stále rostla. Po jisté době nabyl dojmu, že je onen dotyčný rovněž gay a tak se neváhal před ním „vyoutovat“. Ačkoliv přitažlivost byla oboustranná, stále se z nějakého důvodu nemohl profilovat jako gay. Hlavním problémem byl jeho původ v malé moravské vesničce, jeho práce a jeho sportovní zaměření. Po této zkušenosti se Jakub rozhodl vybrat otázku k diskusi, zda je v novém tisíciletí coming out bez starosti. Probrali jsme témata, jak probíhal náš coming out ve vztahu k přátelům, rodičům či třeba dosavadnímu heterosexuálnímu partnerovi. Probrali jsme otázku, nakolik je Praha, či jiná města, gay friendly, jaké máme zkušenosti a jak je to dnes v práci - co nás ještě může trápit a v čem například může být přiznání sexuální orientace problém atd.

/29.10.2009 /


ORGANIZOVANÝ ZLOČIN

Další pokračování z nekonečného cyklu "Vilémovy hnusárny".

/15.10.2009 /


VLADIMÍR MLYNÁŘ: ČEŠI A ČESKO
(1989 - DNES - ZA 20 LET)

V roce, kdy uplynulo 20 let od podzimního pádu komunistického režimu, jsme si tohle významné výročí připomenuli - diskusí na téma česká společnost před 20 lety - nyní - a za dalších 20 let. Pokusili jsme se zhodnotit naši cestu od „sametové revoluce“ k dnešku a zamyslet se nad tím, co se v našem veřejném životě, i myšlení společnosti a průměrného jednotlivce změnilo. Podívali jsme se i na problémy, které bude zřejmě třeba řešit v příštích 20 letech. Tedy v době, kdy většina z nás bude ve vrcholném produktivním věku a bude tak mít za vývoj společnosti největší díl spoluodpovědnosti. Naším hostem a partnerem v diskusi byl Vladimír Mlynář – novinář a politik, který období od roku 1989 prožil velmi intenzivně jako šéfredaktor časopisu Respekt, jako ministr vlády Josefa Tošovského a posléze i Vladimíra Špidly a Stanislava Grosse, a také jako poslanec a místopředseda Unie Svobody – a v rámci své cesty musel překonat i vážné problémy pracovního i osobního charakteru.

/8.10.2009 /


PRIDE - PRO A PROTI

Jaký smysl má v dnešní české společnosti manifestovat za práva gejů a leseb? A s jakými tématy vně - ale i dovnitř - komunity bychom měli na takových akcích vystupovat? Ideová přípravka na nadcházející pride v Táboře.

/18.6.2009/


BALKÁNSKÁ TRAGÉDIE V PĚTI DĚJSTVÍCH IV.

Na konci třetí části naší pentalogie jsme Balkán zanechali sice rozbombardovaný, zničený, se statisíci až miliony uprchlíků, zraněných i mrtvých dohromady, ale zato s příslovečným světlem na konci tunelu, a to v podobě Daytonské mírové dohody z roku 1995. V jejím důsledku skončila válka v Bosně a v Chorvatsku a celý region se začal pomalu, ale postupně stabilizovat. Zde však celý balkánský příběh nekončí. Ani zavádění míru - zejména v Bosně - nebylo bezbolestné. Navíc jsme doposud opomíjeli jižní části bývalé Jugoslávie, které zůstaly ve stínu slovinsko-chorvatsko-bosenské anabáze. Jak to, že média nereferují o nezávislé Makedonii? O situaci v Kosovu? O soužití-nesoužití Srbska a Černé Hory? To ticho je nějaké podezřelé, asi se schyluje k bouři. Ta skutečně propuká, a to kosovskou krizí a nálety NATO na (zbytkovou) Jugoslávii v r. 1999, následným občanským konfliktem v Makedonii (2000) a po krátkém intermezzu rozvodem Srbska a Černé Hory (2006) a vyhlášením nezávislosti Kosova (2008). Setkali jsme se se starými známými, ale i s novými a staronovými, jak už to tak v politice bývá - tu balkánskou nevyjímaje.

/11.6.2009/


INOVACE, TVOŘIVOST A PODNIK

Říká se, že vedle práce, půdy, kapitálu, informací a podnikatelství bude v následujícím období významným faktorem produkce tvořivost. Z čeho vycházejí tyto úvahy? Jakým způsobem může firma aplikovat aktivní tvůrčí myšlení do svých procesů a co tím získá? Na tyto otázky byla zaměřena Adamova prezentace.

/4.6.2009/


T. SEDLÁČEK - FINANČNÍ KRIZE VE SVĚTĚ A HOSPODÁŘSKÉ ZPOMALENÍ V ČR

Kde se vzala, tu se vzala - ačkoli to o dva roky dříve téměř žádný odborník nepředvídal - přišla na světové hospodářství krize. A i když to původně také nikdo nečekal, dotkla se ve formě významného zpomalení růstu hospodářství také naší ekonomiky a tím i života každého z nás.
Zdeněk Tůma, guvernér ČNB v souvislosti s krizí v deníku E15 dne 2.12.08 poznamenal zajímavou myšlenku: "...Není pochyb o tom, že tak, jak se dodnes píše o velké ekonomické krizi ve dvacátých a třicátých letech minulého století - pravděpodobně není v ekonomii téma, které by bylo více zpracovávané - troufám si tvrdit, že dalších sto let se bude psát o této krizi." A to bylo naše téma! Čím je právě tato recese tak zajímavá? Co ji způsobilo a jak z ní ven. Jaké jsou vhodné strategie chování v krizi z hlediska státu - firmy - a předeším jednotlivce. Jaká nám přináší světová krize rizika a jaké příležitosti?. Tyto otázky jsme probrali s naším hostem, Tomášem Sedláčkem.
Tomáš Sedláček byl hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Působil jako poradce prezidenta Václava Havla a v letech 2004-2005 jako poradce ministra financí. Přednáší filozofii a ekonomii, dějiny ekonomických teorií a aktuality na FSV UK a hostuje na dalších univerzitách. Je stipendistou Yale University.

/7.5.2009/


PERSONÁLNÍ AGENTURY

Při hledání práce je (až na výjimky) takřka nemožné vyhnout se byť jen letmému kontaktu s některou z mnoha u nás existujících personálních agentur. Zkušenosti mohou být různé, od těch nejlepších až po naprosto neuvěřitelné. Proč vlastně personální agentury existují? Jak by měly fungovat a jak (ne)fungují? Jaká očekávání od nich uchazeči mají a mít mohou? O tom všem nám pověděl Jirka.

/23.4.2009/


LETECKÉ NEHODY ANEB LETECKÁ DOPRAVA III.

Tak jsme zase zpátky s naším miniseriálem o letecké dopravě, tentokrát na neradostné, leč pozornost přitahující téma leteckých nehod. Ačkoliv je právě letecká doprava tou nejbezpečnější na světě, tak ani jí se nehody a incidnety nevyhnou a následky bývají velice často fatální. Po úvodu a základních statistikách následovalo rozebrání příčin nehod a jejich následků. Část přednášky jsme věnovali způsobu, jakým se nehody vyšetřují a opatřením, jež se přijímají jako prevence před dalšími podobnými nehodami. Při povídání o jednotlivých nehodách nechyběly typické ukázky nehod, které byly zaviněny činiteli, jako jsou lidský faktor, selhání techniky nebo údržby, počasí a také terorismus.

/16.4.2009/


QUEBEC

Tato přednáška si kladla za cíl seznámit vás s tímto francouzsky hovořícím ostrůvkem v anglofonním moři. Prolétli jsme historií, nastínili problematiku suverenity, seznámili se s přírodou a ukázali si obyčejný život. Tato kanadská provincie je kulturně bohatá a porozhlédli jsme se tedy i v této oblasti.

/2.4.2009/


ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ

Mocné, hrůzné i fascinující jsou zbraně hromadného ničení. Představují vrchol lidské vynalézavosti v oboru likvidace bližních a nebezpečí pro existenci naší civilizace, zároveň jim ale vděčíme za dlouhotrvající mír mezi velmocemi. Pokud vás zajímala jejich historie, účinky, výroba, použití, šíření, zásoby, nosiče, právní režim, politický význam nebo umělecké ztvárnění, mohli jste navštívit Vilémovu poučnou přednášku.

/26.3.2009/


EU A NOVÝ SOCIALISMUS

Friedrich August von Hayek řekl, že dějiny Evropy byly dějinami válek. Když se ohlédneme do minulosti a vzpomeneme si na to, o čem jsme slýchali ve školních lavicích, či o čem se většinou v souvislosti s historií diskutuje, jde většinou o nějaké konflikty. Pokud se ohlédneme do doby nedávno minulé, na začátek 20. století, uvidíme, že jsme zažili nástupy dvou totalitních režimů, stojících na základech socialismu. Nyní žijeme v době, kdy jsme byli svědky, ani ne tak u nás jako na západě, několika let dlouhé prosperity. Až na několik „šoků“ Evropa prožívala vnitřní stabilitu. A právě v této době nízkých vnějších rizik se Evropa začala soustředit na rizika vnitřní. Došlo k rozšíření evropské integrace a vybudování postavení EU jako spasitele všech Evropanů. Až by se nám mohlo zdáti, že postojem připomíná heslo Velké francouzské revoluce – svoboda, rovnost, bratrství.
Následky druhé světové války pominuly, vnitřní nestabilita byla odbourána, ale EU, jak to tak s mezinárodními institucemi bývá, do pozadí neustupuje, ba naopak. Získává na síle a integrace se stále prohlubuje. Stále na úkor suverenity jednotlivých států, jako by ty nevěděly co samy se sebou. Nyní v souvislosti se schvalováním Lisabonské smlouvy a světovou finanční krizí jsme svědky, jak přebujelá evropská byrokracie jedná na úkor svobody jednotlivých občanů členských států.
Jelikož se to týká každého z nás, a v dějinách jsme si prošli obdobími totalit, měli bychom zvýšit pozornost vždy, když nám někdo tvrdí, že ví vše nejlépe a proto se musíme vzdát své svobody rozhodnutí a přijímat rozhodnutí jiných. Bránit svou svobodu, svou mysl a své rozhodnutí je právem každého člověka. Socialismus však toto vše dusí.

/19.3.2009/


SETKÁNÍ S MUSLIMY Z BERKATU

Detaily najdete v pozvánce.

/12.3.2009/


BUDOUCNOST PRAŽSKÉ PODZEMKY

"Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Vinoř". Uslyšíme někdy podobné hlášení v pražském metru? Povede na letiště metro nebo rychlodráha? Vznikne někdy okružní trasa E? Vrátí se do metra turnikety? Na tyto a podobné otázky jste se mohli zeptat v našem dalším dopravním tématu o budoucnosti pražského metra a Eska. A pokud jste nevěděli, co je to Esko, dozvěděli jste se to také.

/5.3.2009/


KDO TO KOMU OSLADÍ?

Prvního ledna 2009 začala Česká republika maraton všelijakých jednání - konferencí, summitů, ministeriád, trojek, prohlášení, demarší atd., a to vše v rámci šestiměsíčního předsednictví Evropské unie. Jedním z důsledků je to, že minimálně někteří občané ČR si začali více uvědomovat, že existuje něco jako EU a že to není nějaká neforemná bruselská améba, ale vnitřně strukturovaný systém institucí, procesů a národních i nadnárodních aktérů. Na druhou stranu si někteří občané ostatních zemí EU začali více uvědomovat, že existuje něco jako Česká republika a že to není nějaká východoevropská améba, ale aktivní člen unijní sedmadvacítky. Jaká je vlastně role předsednictví? Je to jen šou, jak se rád nechává slyšet guru českých euroskeptiků, jistý V.K.? A co to vlastně je, ta EU? Jaké byly okolnosti jejího vzniku a dalšího rozvoje? A kam směřuje(me)? Eurotéma bylo doporučeno jako přípravku zejména těm, kteří hodlali sbírat munici "pro" a "proti" k Jakubovu tématu "EU a nový socialismus".

/19.2.2009/


V. CÍLEK - ENERGIE A SPOLEČNOST

„Ropa je víc než jen pouhá surovina. V jednom litru ropy je ukryto tolik energie, kolik člověk vyrobí za patnáct dní. Moderní společnost vznikla spíš díky laciné energii než moudrosti svých vůdců. S energií stojí a padá. Kolik ropy vlastně máme? Nejspíš ji budeme těžit další století, ale už nikdy nebude tak dostupná a levná jako dnes. Ropný večírek končí a světem opět obchází strašidlo transformace. ... Mají Arabové pravdu, když říkají: ‚Děda jezdil na velbloudu, otec řídí auto, syn létá letadlem a vnuk bude jezdit na velbloudu.‘? “
Úryvek z knihy Nejistý plamen zcela vystihuje téma přednášky o radostném počátku a neklidném konci éry levně dostupné energie, kterou pronesl náš host. Tématem byla rovněž aktuální politická a palivo-energetická situace ve světě a její souvislost s globální změnou klimatu. Hostem byl geolog, klimatolog, spisovatel, filosof a ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR Dr. Václav Cílek.

/12.2.2009/


(MALO)MĚŠŤÁCI A MY

Maloměšťák? Čím se živí? Kolik má nohou? Jaké má pářicí rituály? Je z říše rostlinné, pohádkové nebo quarkové? Co si maloměšťák myslí o homo homosexualis? Myslí? Myslí myslí? Na Galesu jsme si podrbali o svých (malo)měšťáckých známých, vyznali se z vlastní (malo)měšťáckosti, rozebrali teoreticky a nezúčastněně zmíněný fenomén a poslechli si ukázky z několika báječných děl české a světové literatury, které se tohoto tématu dotýkají.

/5.2.2009/


SRPEN 1968 A POPULÁRNÍ HUDBA

Když byla Československu v noci na 21. srpna 1968 poskytnuta vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy „bratrská pomoc“, reagovali občané jednoznačně odmítavě. Na osudu republiky však nemohli nic změnit. Po krátkém závanu svobody v době tzv. Pražského jara komunistický režim opět pozvolna utahoval šrouby a život se navracel do starých smutných kolejí. Začala éra normalizace. Veřejnost protestovala všelijak (letáky, demonstracemi, stávkami i tragickými živými pochodněmi). Vzdorovat se ale dalo i jinými způsoby. A jedním z nich byla hudba a písně. „Modlitba pro Martu“ nebo balady Karla Kryla jsou notoricky známé. Nezůstalo však jen u nich. Nešťastnou dobu, vážně i hořce satiricky, reflektovala také populární hudba. Komu ale dnes něco řeknou skladby „Píseň za padlé, Tajga Blues, Vojna veselá, Soud, Temno, Klíč od Kremlu“ a jiné. A kdo si dnes vzpomene, že slavné „Návštěvní dny“ Šimka&Grossmanna v divadle Semafor doprovázela kromě písniček a povídek také velmi ostrá politická satira. A jak pak si s tím vším poradila matička cenzura. To všechno jsme si připomněli.

/29.1.2009/


LETECKÁ DOPRAVA II

V již druhé diskuzi jsme navázali na téma o letecké dopravě, které bylo na jaře. Mnozí z vás litovali, že na jarní přednášce chyběli, a tak jsme ve zkratce zopakovali to nejdůležitější o letectví, letištích a letadlech. Z nových témat jsme si rozšířili znalosti v letecké navigaci, meteorologii, provozních aspektech, výcviku posádek nebo třeba bezpečnosti a nezapomněli jsme na nějakou tu zajímavost. Marek je také často dotazován na náplň své práce na odd. řízené dokumentace, a proto přišla řeč i na to, včetně ukázek řízených dokumentů.

/20.11.2008/


ZMĚNY KLIMATU - REÁLNÝ PROBLÉM NEBO MEDIÁLNÍ BUBLINA?

V posledních letech se ve veřejném prostoru i mezi odborníky hodně diskutuje otázka změn klimatu a jejích dopadů na život člověka v budoucích desetiletích. Spektrum názorů je velmi široké, od přívrženců myšlenky, že klima se zásadním způsobem mění a tyto změny, pokud jim člověk nezabrání, dramaticky negativně poznamenají jeho život, až po zastánce stanoviska, že k žádným změnám nedochází a vše je pouze bublina nafouknutá médii za podpory investorů do byznysu s alternativními palivy a intelektuálů, jež mají problém s akceptací tržní ekonomiky orientované na růst. Tak - jak je to doopravdy? Na to může odpovědět pouze věda, v tomto případě klimatologie. S předním naším klimatologem, RNDr. Janem Pretelem, CSc. jsme si povídali o tom, jak se změny klimatu zkoumají a jaké výsledky poskytují tvrdá data provedených měření. Dozvěděli jsme se, které faktory v minulosti změny klimatu v Evropě ovlivňovaly (lze očekávat, že budou působit i do budoucna) a jaké další, nové faktory se v dnešní době objevily. Popovídali jsme si o tom, do jaké míry je v silách člověka klima ovlivnit. Zkusili jsme si nastínit, jak by mohlo vypadat české počasí za třicet - čtyřicet let, až bude většina z nás (doufejme) trávit zasloužený podzim života v domovech důchodců :-).

/6.11.2008 /


BALKÁNSKÁ TRAGÉDIE V PĚTI DĚJSTVÍCH III.

Po Slávkově vydatné předehře v podobě královské a následně komunistické Jugoslávie jsme si ozřejmili politické a společenské podmínky, vedoucí k rozpadu této mnohonárodnostní federace. Poznali jsme hlavní osoby a obsazení, kulisy i scénář a absolvovali jsme prvních pár dějství. V nich se od Jugoslávie odtrhlo nejdříve Slovinsko a pak Chorvatsko. Když vypukla válka v Chorvatsku, obyvatelé mnohonárodnostní Bosny, které se také přezdívalo "Jugoslávie v malém" sledovali s údivem novinové i televizní reportáže a byli přesvědčeni, že u nich se nic takového stát nemůže. Bohužel, všeho do času. Dilema, zda zůstat ve zbytkové Jugoslávii, dominované srbskou většinou, nebo zda se osamostatnit a riskovat tak vnitřní konflikt s třetinou (srbského) obyvatelstva Bosny, nakonec musely řešit i bosenské vládní orgány. Rozhodnutí vyhlásit nezávislost se rovnalo tichému začátku občanské války, která během několika měsíců nabrala rozměrů největšího ozbrojeného konfliktu v Evropě od konce druhé světové války. To nám koneckonců dokreslily i ocitované příběhy z knihy Světlany Broz a úryvky z filmů "Země nikoho" a "Go West". Drama jsme opustili přesně uprostřed válečné vřavy. Je načase jej dokončit, přičemž asi netřeba dodávat, že happyend se konat nebude. Zbývá nám pak ještě páté dějství - mediálně dopodrobna pokrytý konflikt v Bosně totiž zastínil dva případy "tichého rozvodu" - Makedonii a Černou Horu. Že postrádáte Kosovo? Tak to už je úplně jiný příběh, to si necháme jako "žhavé téma" k diskusi na někdy jindy...

/30.10.2008/


ZEMĚ OKEM GEOLOGICKÉHO ČASU

Díváte-li se na Zemi v časovém měřítku geologického času, skála teče. Povědomý vzor oceánů a kontinentů se mění jako kaluže v dubnu. Obrovská pohoří se zdvihají a jsou opět obroušena do roviny skoro tak rychle, jako se mění vlny na vodní hladině. Včera byly v Antarktidě hluboké pralesy a předevčírem poušť. Před týdnem se vzduch nedal dýchat. Optikou geologického času vidíte místo Země spoustu světů cizejších než Mars, jdoucích jeden po druhém. O tom, jak tyto světy vypadaly (a jak budou snad zítra vypadat), jsme si povídali spolu s Vaškem.

/16.10.2008/


PROSTITUCE

Údajně nejstarší povolání na světě. Vyskytuje se prakticky v každé lidské společnosti a možná, že i u zvířat. Má mnoho tváří, ale účel je nakonec tentýž. Prostituce chrámová, prostituce nucená. Prostituce homosexuální. Prostituce jako degradace ženy (muže), obchodní vztah, kriminální jev nebo veřejně prospěšná služba. Je morální? Je potřebná? Je užitečná? A co si o tom mysleli Tomáš Akvinský a Bedřich Engels? A hlavně, co si o tom myslíme my? Nejen tyto otázky jsme probrali spolu s Vilémem.

/9.10.2008/


JUGOSLÁVSKÁ TRAGÉDIE V PĚTI DĚJSTVÍCH II.

V první části nekonečné přednášky o Jugoslávii jsme viděli předehru v podobě královské a Titovy Jugoslávie. Kulisy byly rozmístěny, osoby a obsazení upřesněny, první dějství může začít. Zde se seznamujeme se základní zápletkou: sporem o státoprávní uspořádání a budoucí směřování jugoslávské federace v nových mezinárodně-politických podmínkách. Ve druhém dějství řeší tento rébus Slovinsko, a to vyhlášením nezávislosti a krátkou válkou-neválkou s federální armádou. Následuje třetí dějství v podobě chorvatského „zahřívacího kola“. Chorvatsko totiž také vyhlašuje nezávislost, spolu se Slovinskem, ovšem za situace, kdy na jeho území žije významná srbská menšina, která si přeje zůstat v Jugoslávii. Vypuknuvší konflikt je prozatím „zmrazen“ Vanceovým mírovým plánem z ledna 1992. Opona padá, začíná přestávka, po níž bude následovat stěžejní část: čtvrté dějství – „Bosenské peklo“ – a v závislosti na zájmu diváků závěrečné páté dějství, v němž se vrátíme tam, kde to všechno vlastně začalo: do Kosova.

/5.6.2008/


JUGOSLÁVSKÁ TRAGÉDIE V PĚTI DĚJSTVÍCH I.

9. říjen 1934 – v Marseille umírá postřelený jugoslávský král Alexandr I. Milovaný i nenáviděný, autoritativní vládce, jehož snahou je za každou cenu udržet pohromadě jednu mnohonárodnostní říši. Jeho poslední slova zní „Čuvajte mi Jugoslaviju“, čili „Ochraňujte mi Jugoslávii“. Jedenáct let poté je jeho země v troskách, poznamenaná krutou občanskou válkou se stovkami tisíc obětí. 4. květen 1980 – v Lublani umírá dlouholetý jugoslávský prezident Josip Broz-Tito. Milovaný i nenáviděný, autoritativní vůdce, jehož snahou je za každou cenu udržet pohromadě jednu mnohonárodnostní říši. Jeho poslední slova sice nezní stejně, jako v případě krále Alexandra (komunista přeci nebude papouškovat po nějakém králi), nicméně jedenáct let poté jeho země sklouzává do kruté občanské války, na jejímž konci jsou stovky tisíc obětí. Že by se vážně historie opakovala? Bývalá Jugoslávie k tomuto tvrzení rozhodně svádí, ale my jsme si udělali vlastní názor na základě trošky historických faktů a následné diskuse.

/10.4.2008/


REBEL MEZI NÁMI ANEB KAM KRÁČEJÍ ZELENÍ?

Beseda s vůdčím představitelem alternativního křídla Strany zelených, Matějem Stropnickým. O stavu a dalším směřování české zelené politiky. Ptali jsme se na současnou situaci ve straně zelených, probrali jsme stavební kameny zelené politky jako trvale udržitelný růst, postoj k jaderné energii, biopalivům, globálním změnám klimatu. Dále nás zajímala reflexe Matěje Stropnického na svět politiky, tj. jaké to je, když se v mlýnech politických procesů ocitne tak mladý člověk.

/20.3.2008/


JAK JSME SE STALI LIDMI

Kdy se to stalo? Co přesně se kdy stalo? Dá se to ještě vůbec zjistit? Co je v nás šimpanzího a čím se od svých nejbližších příbuzných lišíme? Pokusili jsme se zdůvodnit, proč vlastně na tyto otázky nelze odpovědět, ale tak trochu naznačit se dá.

/13.3.2008/


STATISTICKÁ ANALÝZA GAY INZERÁTŮ

Tentokrát jsme se podívali na fenomén inzerátů a gay profilů trochu jinak, než je obvyklé. Dvacet tisíc aktivních profilů na seznamovacích serverech nám umožnilo opřít se o zákon velkých čísel a podrobit inzeráty statistickému mučení. Podívali jsme se na to, kdo vlastně hledá, a kolik je jim let, a kolik o sobě říkají, že jim je let, a koho nebo co vlastně hledají, a jak dlouho, a jak je tomu v různých krajích, a jakou roli hraje vzdělání, a jak je tomu s tou mytickou bisexualitou, a jestli je Praha „zkaženější“ než jiné části republiky, a co hledají v milostných vztazích, a kde je nejvíc studentů, a jestli někde není nějaká zapeklitá nerovnováha a ... a co na to Jan Tleskač? Už má taky inzerát? A mnohem víc! Zkrátka: statistika nuda je, má však cenné homo-údaje!

/6.3.2008/


TDP - TECHNIKY DUŠEVNÍ PRÁCE II.

Návštěvníci předchozí přednášky TDP neboli techniky duševní práce se již seznámili s první sérií metod, s jejichž pomocí lze používat naše vědomé myšlení k lepším výsledkům. V jejich poznávání jsme pokračovali i tentokrát. Zaměříli jsme se např. na velmi oceňované techniky Edwarda DeBono z oblasti laterálního myšlení, metodu SCAMPER a tvořivost samu.

/28.2.2008/


BISEXUALITA

Fádní fakta vs. fascinující fenomén. Úvodem: "Mám jakýsi odpor k nátlaku, který cítím, definovat se jako heterosexuál, gay či bisexuál. Jsem kdo jsem. Zažil jsem romantické i sexuální vztahy s muži i ženami. V současné době žiji ve vztahu se ženou. To však neznamená, že bych se necítil být přitahován a zaujat i stejným pohlavím. Své city, svou sexualitu neškatulkuju - záleží na tom vůbec?" (J.D., 29 let) Nestálost? Nespokojenost? Amorálnost? Pro mnohé ano. Na bisexualitu se dívá skrz prsty jak většina, tak i gay komunita. Mrkli jsme se na věc z různých úhlů.

/14.2.2008/


LETECKÁ DOPRAVA

Malá exkurze do oblasti nejmladšího odvětví dopravy. Začali jsme malou výpravou do historie pražského letiště a českého národního dopravce ČSA. Podívali jsme se, jak vypadá přípava a průběh jednoho obyčejného letu. Příprava posádek, technická příprava letadla, meteorologie, rozdělení a řízení vzdušného provozu, kartografie, radiotelefonie atd.

/7.2.2008/


TAJEMSTVÍ PRAŽSKÉ PODZEMKY

V pražském podzemí se nachází velký počet různých tunelů, přičemž v těch neprostornější jezdí vláčky, které každý den přepraví statisíce cestujících. Aby všechno bezproblémově fungovalo, má tento systém rozsáhlé zázemí, o nemž jsme se dozvěděli v naší malé exkurzi. Samozřejmě byl prostor i pro všemožné zvídavé dotazy, např. proč vám strojvedoucí zavírají před nosem, jak dostat spadlý předmět z kolejiště, jak zastavit dopravu, kterým místům se raději vyhnout, a podobně...

/10.1.2008/


SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Lehce morbidní téma, dobře se hodící k temnému zimnímu podvečeru. Od Viléma jsme se dozvěděli něco o medicínském oboru, který sice ještě nikdy nikoho nevyléčil, ale zato poskytuje velmi užitečné informace ve službách spravedlnosti. Dotkli jsme se též příbuzných oborů - soudní psychologie, psychiatrie a sexuologie, kriminalistiky a trestního práva. A došlo i na barvité příklady z praxe a k vidění byla spousta nechutných obrázků.

/13.12.2007/TDP - TECHNIKY DUŠEVNÍ PRÁCE

Myslíte že umíte myslet? Celý život se učíme svou hlavu používat a ani si to neuvědomujeme. V dnešní době informační exploze, globální konkurence a interdependence našeho světa již na mnohé problémy tradiční myšlenkovou argumentací obtížně hledáme odpověď. Také se do popředí dostává tvůrčí a invenční pohled, k jehož dosažení bývá logické myšlení a encyklopedické znalosti spíše na obtíž. Adam se pokusil seznámit nás mj. s TOC, PROACT, CORT? Skupina teoretiků se ve dvacátém století pustila do studia mozku a kognitivních funkcí, aby vymyslela různé nástroje našeho metamyšlení. Dále jsme se podívali na efektivnější využití paměti pomocí asociačních metod, techniky pro stimulaci tvůrčího myšlení, rozhodovací nástroje či metody pro řešení problémů.

/6.12.2007/


ŽIVOT GEJŮ V POBALTÍ

Po „zpívající" revoluci v Estonsku, Lotyšsku a Litvě prošly tyto tři země značnými změnami, které se bezpochyby týkaly i gejů a leseb. Od zrušení trestného činu sexuálního styku mezi muži podle trestního zákoníku Sovětského svazu k prvním pochodům Gay Pride v Tallinnu a v Rize vede vývoj společenského života této menšiny, proměny v postojích vůči gejům a vznikání i zanikání různých nevládních organizací, spojených s tematikou homosexuality a prevence HIV. Dnes je situace homosexuálů v každé ze tří pobaltských zemí trochu jiná. Jaká a proč tomu tak je, na to jsme se snažili najít odpověď během diskuze s rodilým Estoncem Jaanem.

/29.11.2007/


SINGLES

Statistiky a sociologické průzkumy ukazují, že stále více nejen vysloveně mladých Čechů pěstuje tzv. polovztahy. I když jsou oficiálně sami, většinou mají někoho "po ruce". Jenže s ním nedokáží vytvořit hlubší cit a závaznější vztah. Proč se pro řadu lidí stává z hledání stálého partnera problémem? Bude naše společnost společností singles, nebo nás v bližší či vzdálenější budoucnosti čeká renesance tradičních hodnot a v tom i rodiny - v našem případě tedy růst zájmu o "teplou rodinu", včetně výchovy dětí? Jaké přednosti a nevýhody skýtá našinci životní styl "singles" a styl tradičního stálého partnerství? Jak tyto výhody potencovat a nevýhody eliminovat? Je společnost, v níž zvolna roste procento populace, které dlohodobě realizuje životní styl "singles" jiná než před dvaceti lety? A jaká bude za dvacet let? Posílí tyto změny pozici naší civilizace v globálním konkurenčním boji, nebo oslabí? Je "pohoda" a "konzumace" alfou a omegou životních cílů většiny lidí u nás? Co je důležité pro Váš život? Téma, které se týká každého z nás, si pro nás pečlivě jako vždy připravil Milan.

/8.11.2007/


URBANISTIKA

Víte, proč na moravských vesnicích vede fádní šedý břízolit? Myslíte si, že se dříve nestavěla satelitní městečka? Rozlišíte městskou památkovou rezervaci od městské památkové zóny? Není památková ochrana jenom zbytečnou přítěží pro chudáky stavebníky? Markovi J. se těmito otázkami podařilo nalákat velký počet zájemců. Na pomoc si přivedl Milana, který pracuje v Národním památkovém ústavu. Dozvěděli jsme se tak hodně o tom, proč bychom měli památky chránit, jak se to v Česku dělá a zda se to daří.

/1.11.2007/


PAVEL JURÁČEK: DENÍK 1959-1974

30. června 1966: „V těchto dnech byla konečně zvolena československá královna krásy 66, všechny noviny uveřejnily její rozměry a v závěru zdůraznily, že u nás, na rozdíl od západních Miss, poroty posuzují i inteligenci uchazeček. Trafiky jsou plné amerických cigaret,... v kinech kovbojky, indiánky a sentimentální cajdáky na Eastmancoloru, pásci nosí vlasy až na ramena, homosexualitu povolil zákon,... texasky se staly národním krojem, v Alhambře je striptýz, Černé divadlo hraje v Las Vegas, Forman se stal v Paříži hvězdou,... big beatoví zpěváci zpívají zásadně anglicky, dvacetiletí lupiči kryli minulý týden svůj ústup z obchodního domu na Letné střelbou ze samopalu, v Rudém právu inzeruje Krupp... Stát degeneruje, hospodářství se vyčerpalo, administrativa přestala fungovat, polovina lidí krade, druhá polovina pracuje na nesmyslných dílech, ideály se obrátily naruby... V Divadelních novinách uveřejnil Ota Váňa výňatky z anonymních dopisů čtenářů. Žádají, aby byl Miloš Forman postaven před soud. Vyhrožují, že zraje čas, v němž bude pověšen na kandelábru... Až definitivně nebude co jíst a domy budou zasypávat lidi, až bude prodána za valuty poslední starožitnost a turistické oblasti pronajaty americkým milionářům, shromáždí se pracující lid a pod vedením svých funkcionářů zahájí štvanici na intelektuály, která neustane, dokud nebude udupán, pověšen nebo utopen poslední člověk v brýlích a čisté košili...“ Inu „zlatá šedesátá“ nebyla takovou idylkou, jak se nám občas s odstupem zdá. Tuto dramatickou dobu jsme si díky Zdeňkovi připomenuli prostřednictvím deníku filmového režiséra Pavla Juráčka (1935-1989), představitele české nové vlny, na kterého se neprávem zapomnělo. Bylo to čtení poutavé, místy veselé, místy drsné, místy odpudivé, místy k zamyšlení, ostatně jako život sám...

/18.10.2007/


GAY-NEGAY TEENS

„Dnešní gay mládež je víc všední než odlišná, ... a hlavně se cítí často úplně negay,“ prohlásil autor knihy The New Gay Teenager. A jací ti noví gayové mají být? Věnovala se tomu americká média, tamní mládež údajně zavrhuje pojem „gay“ jako historickou veteš. Čeká nás to samé v Česku? Vešli jsme do éry post-gay identity? Nebo jde jen o další přefouknutou bublinu?
Gejství je všude. Současná mládež se má s kým ztotožňovat. Ať v TV, nebo na plátně- všude jsou mladí vyoutovaní gayové a lesby. Seriály Queer as Folk, Degrassi, aj. u nás sice neběží, ale gay vzory najdeme i v tuzemské produkci. Přesto nebo proto se mnozí mladí nechtějí identifikovat jako gayové a lesby. Jde o odmítnutí stereotypů? Odpor ke škatulkování něčeho příliš osobního? A s čím jsme se vlastně ztotožňovali my sami, co nám bylo vzorem? Jak teenageři budují nebo odvrhují gay identitu? Jak jsme ji přijali my?
Přicházejí snad ti, kteří se nebudou už za gaye a lesby považovat? Dovedou mladé generace éru „sexuálního škatulkování“ ke konci? Mají vůbec současné gay spolky co nabídnout odrůstající mládeži? Nebudou stárnout se svými pravidelnými návštěvníky, než zaniknou úplně? Co čeká třeba Gales v budoucnu? Ustane přísun „nových lidí“? Do jaké míry se máme věnovat gay teenagerům? Nejde jen o naši snahu verbovat mladou krev, nové nevinné hošíky?
O tom všem a nejen o tom pod Wolfiho vedením. Kdo byl náctiletým gayem, lesbou, ať zvedne ruku :).

/11.10.2007/


GAY A LESBICKÉ RODIČOVSTVÍ

Mezi často diskutovaná témata dnes patří tzv. krize tradiční rodiny. Jedni bijí na poplach v obavách z úpadku naší civilizace, druzí vidí přirozený vývoj v alternativních rodinných modelech, mezi něž patří i rodiny s rodiči téhož pohlaví. Mohou dvě mámy nebo dva tátové vychovat plnohodnotného člena společnosti? Opravdu není nezbytná každodenní přítomnost mužského i ženského prvku? Mají dnes české lesby a čeští gejové možnosti vychovávat děti? S jakými problémy se tyto rodiny potýkají? S cílem podat odpovědi na tyto otázky zavítali na Gales Jindřich Vačkář, bývalý člen Galesu žijící dnes v USA, kde s partnerem vychovávají dvě děti a Martina Štěpánková z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva.

Na začátku nám Martina podala základní přehled o tom, jaké mají gejové a lesby ve světě i v ČR možnosti stát se rodiči. Shrnula také hlavní argumenty pro homoparentalitu a proti ní. Poté si vzal slovo Jindra a podrobně nám povyprávěl o tom, proč se s partnerem rozhodli adoptovat dítě, jaké existují v USA možnosti, jakými školeními a administrativními kolotoči prošli či jaký je v San Franciscu a jinde v USA vztah k homoparentalitě. Dozvěděli jsme se také, jak plánují přistupovat k biologickým rodičům, jak hodlají své děti vychovávat a jak jejich rodné listy dezorientovaly českou pohraniční policistku. Na závěr jsme podiskutovali i o tom, co by se mělo v česku změnit, aby společnost přestala mít strach z gay a lesbických rodin.

/21.6.2007/


ŽIVOT HVĚZD

Když plození probíhá nadzvukovou rychlostí a smrt je největší show v prostoročasu. Komorní debata pod Vaškovým vedením o vzdáleném vesmíru.

/24.5.2007/


HISTORIE GAY HNUTÍ V ITÁLII

Německý ovčák ve Vatikánu, statisícové gay pride, lynčování i transsexuál v Poslanecké sněmovně. Rozpory současné i lehce minulé situace gay hnutí v Itálii v podání Jakuba, který tam vyrůstal.

/3.5.2007/


S M.ŠTĚPÁNKOVOU O DISKRIMINACI

S odbornicí na problematiku diskriminace, Mgr. Martinou Štěpánkovou z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva, jsme po krátké době podruhé otevřeli téma současného stavu ochrany práv menšin jako jsou gayové a lesby v ČR. Probrali jsme současný stav i možný budoucí vývoj a dozvěděli jsme se, co bychom mohli a měli dělat, pokud bychom se cítili diskriminováni.

/26.4.2007/


VÍTĚZOVÉ? PORAŽENÍ?

V nedávné době vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR rozsáhlou dvoudílnou publikaci "Vítězové? Poražení?", která přináší nejzajímavější rozhovory vybrané z původně 120 zaznamenaných životopisných vyprávění někdejších disidentů a komunistických funkcionářů. První díl obsahuje 30 rozhovorů s bývalými československými disidenty, kteří se v různé míře a na různé úrovni účastnili opoziční činnosti, a navazující druhý díl zaznamenává 20 vyprávění předlistopadových funkcionářů KSČ, od okresních výborů až po předsednictvo ústředního výboru KSČ. Jedním z tazatelů podílejících se na výzkumném projektu prováděném metodou tzv. orální historie byl i Zdeněk. Kromě přehledu nejzajímavějších částí této publikace jsme se tedy dozvěděli řadu zajímavostí o vzniku a průběhu samotného projektu, přístupu jednotlivých aktérů a tu a tam i nějakou tu pikantnůstku.

/19.4.2007/


PRÁVNÍ PROSTŘEDKY BOJE PROTI DISKRIMINACI NA ZÁKLADĚ SEXUÁLNÍ ORIENTACE

Listina základních práv a svobod zaručuje rovnost práv a svobod "všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení." Je chybou či rizikem, že zde není uvedena i sexuální orientace? Jaké právní prostředky máme k dispozici na svou obranu v případě, že někdo využije své moci a jedná s námi kvůli orientaci diskriminačně? Myslíte, že je třeba přijmout speciální antidiskriminační zákon, který bude obsahovat zvláštní pasáže proti diskriminaci na základě sexuální orientace? Anebo jsou současné právní prostředky dostatečné? Odpovědi na tyto a další otázky se snažil najít Slávek.

/5.4.2007/


SELHÁVAJÍCÍ PREVENCE AIDS NA POZADÍ NOVÝCH TRENDŮ JEHO LÉČBY

Česká republika patří stále mezi země s velmi nízkým výskytem nakažených HIV resp. nemocných AIDS. Méně pozitivní je již skutečnost, že hlavním zdrojem nákazy touto chorobou je u nás homosexuální styk. A velmi znepokojující je fakt, že zatímco dochází k vývoji stále účinnějších léků zkvalitňujících či prodlužujících život nemocných AIDS, u mladé generace ustupuje do pozadí respekt z této nemoci. Podstatná část nově nastupující sexuálně aktivní populace se tak při promiskuitním způsobu sexuálního života nedostatečně chrání, a dochází i k růstu počtu nakažených ve stabilních partnerských párech. MUDr. Ivo Procházka, CSc., sexulog a psychiatr Sexuologického ústavu Univerzity Karlovy a člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS s s námi podebatoval jednak o nejnovějších trendech v boji proti HIV/AIDS a jednak o tom, proč v poslední době prevence této choroby poněkud selhává.

/29.3.2007/


DATA WAREHOUSING

Vzrůstající množství dat, které v současné době různé společnosti potřebují zpracovávat, klade ohromné požadavky na databázové systémy. Data musí mít jasnou strukturu, musí být rychle uložitelná i vyvolatelná pro další použití. Zájemci o moderní trendy v oblasti zpracování dat, data mining, data warehousing či data cleaning si rozšířili obzory díky Adamovi, jako odborníkovi, který v tomhle oboru pracuje.

/22.3.2007/


JAK MŮŽEME PŘISPĚT K TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

Sdružení TEREZA, které nám po odejití z VŠE ochotně poskytlo azyl, se věnuje přípravě náplně pro environmentální výchovu na školách. Jedním ze zaměstnanců Terezy je i Vašek, který se pokusil zpopularizovat mezi námi téma trvale udržitelného rozvoje. Podíval se na to ale spíše z individuální roviny, tj. co pro trvale udržitelný rozvoj může udělat každý z nás. Je nutnou podmínkou pro zajištění trvale udržitelného rozvoje snížení emisí velkými průmyslovými firmami anebo mají přínos i barevné dózičky a košíčky v našich domácnostech, do nichž třídíme odpad? Jezdíte do školy či práce autem anebo chodíte pěšky či používáte městskou dopravu, a to i přesto, že byste na auto měli? Tyto i jiné otázky jsme probrali během debaty o udržitelném rozvoji.

/8.3.2007/


LITERATURA DEKADENCE

Pojem dekadence (úpadek) se objevuje na přelomu 19. a 20. století v souvislosti s novou vlnou umělců, kteří jsou znechuceni stereotypní společností, hledají z ní únik a vytvářejí si svůj vlatní svět. V literatuře se dekadentní postoj projevuje zejména pesimistickými náladami, pocity zmaru, morbiditou, mysticismem, erotickou přesyceností, ale i narcisismem. K životu dekadentů se často vázalo bohémství, satanismus, nevázaný sex, alkohol, výstřednost apod. Více o literatuře tohoto směru se zájemci dozvěděli od Mirka, studenta anglistiky a hungaristiky na Filosofické fakultě UK.

/22.2.2007/


HRANICE MEZI SOUKROMÝM A VEŘEJNÝM

Téma hranice mezi soukromým a veřejným se v poslední době často zmiňuje v souvislosti s přívalem reality show z televizních obrazovek. Příležitost seznámit se s intimnostmi různých lidí máme kromě toho i na internetu - ať už na osobních stránkách, blozích či prostřednictví webkamery. A v neposlední řadě tu máme i otázku míry soukromí v souvislosti s homosexualitou; z úst některých lidí můžeme často zaslechnout stížnost, že jim sice homosexualita vůbec nevadí, ale ať se svým soukromým neobtěžujeme veřejnost. Co je tedy záležitostí našeho soukromí a co už může být veřejným? Čím jsou dány hranice těchto sfér a jak se v čase či mezi kulturami mění? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi spolu se Slávkem.

/8.2.2007/


PŮVOD HOMOSEXUALITY

Na původ homosexuality existuje řada pohledů. Před rozvojem současné sexuologie byly v křesťanské kultuře sexuální aktivity mezi muži posuzovány jako dobrovolné rozhodnutí pro hříšné chování nebo jako následek předchozího zhýralého sexuálního života. Později se někteří psychoanalyticky orientovaní psychologové snažili homosexualitu vysvětlit jako vlivy rodičů, výchovy a jiných činitelů na člověka v raném období života. Na počátku 20. století se zase objevila hormonální teorie, podle níž je budoucí sexuální orientace jedince dána působením různě vysoké hladiny pohlavních hormonů na zárodek, podobně jako hormony určují pohlaví vznikajícího jedince. A konečně s rozvojem genetiky po objevu DNA se vynořila i genetická teorie homosexuality. Teorií je řada, některé nám mohou znít logičtěji, některé méně, některé se nám mohou líbit, některé naopak. Hlouběji jsme do nich pronikli s Honzou Wolfim.

/25.1.2007/


PSYCHOTESTY

Test celkové životní spokojenosti byl jedním z několika psychotestů, kterými se Milan rozhodl rozšířit naše znalosti o nás samých.

/18.1.2007/


MOBBING

Večer pod Milanovou taktovkou jsme zasvětili povídání o formách šikany, se kterou se můžete setkat na pracovišti. Probrali jsme její příčiny, formy, kterých může nabývat, a co zejména - účinnou obranu.

/16.11.2006/


INCEST

Incest, snad nejuniverzálnější lidské tabu, jsme s Vilémem prozkoumali po stránce biologické i kulturní. Zavítali jsme do života bohů a králů, nechali promluvit Bibli, Freuda i český trestní zákon. Vyslechli jsme si skutečný příběh lásky mezi sourozenci i ošklivé vyprávění o sexuálním zneužívání vlastní dcery.


/2.11.2006/


TESTY

Pod Adamovým vedením jsme si udělali několik testů a konečně se dozvěděli, kdo jsme.


/1.6.2006/


GAYOVÉ V ARMÁDĚ

Zopakovali jsme si oblíbené armádní téma.

/25.5.2006/


NAŠE OBLÍBENÉ KNÍŽKY

Každý jsme přinesli nejoblíbenější knížku ze tří životních období - dětství, dospívání a dospělost. Literární kavárna spojená s předčítáním z oněch skvostů byla velmi příjemným osvěžením našeho programu.


/18.5.2006/


S MARTINEM C. PUTNOU O G/L LITERATUŘE

Toto setkání bylo jedinečnou příležitostí pro všechny, které zajímají gay a lesbická témata v literatuře. Martin C. Putna s námi probral způsoby zpracování homosexuální tématiky v literatuře 20. století a dal nám několik tipů, které knihy kterých autorů stojí za přečtení a které naopak nikoliv.

Martin C. Putna (1968) je literární historik a esejista, vystudoval klasickou filologii, rusistiku a teologii. Od roku 1992 působí na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde se roku 1998 habilitoval prací Česká katolická literatura 1848-1918 (Torst, 1998) a od roku 2000 je zde ředitelem Centra komparatistiky. Působil také jako moderátor v Českém rozhlase (Setkávání) a České televizi (Síto). Vydal několik knih (My poslední křesťané, Chvály, Česká katolická literatura 1848-1918, Órigenés z Alexandrie, Kniha Kraft aj.), publikuje komentáře, fejetony a recenze v časopisech (především v revui Souvislosti) i v denním tisku (Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a další), spolupracuje s gay/lesbickými organiznacemi, mj. při obhajobě registrovaného partnerství v probíhající veřejné diskusi. Vedle dalších témat vědecké práce se věnuje zkoumání zpracování homosexuálních témat v evropské a světové literatuře. S ukázkami jeho práce v této vědní oblasti se bylo možné seznámit mj. ve vydání literarní revue "Souvislosti" č. 4/2003.

více

/20.4.2006/


GAYOVÉ A ORIENT

Dozvěděli jsme se, jak se žije gayům v orientu a co to znamená pro nás. Po přehledu známých gejů, kteří v Orientu delší dobu pobývali (mimochodem byli pouze dva), jsme prošli jeden region za druhým. Podle očekávání jsme se dozvěděli, že v muslimských zemích bychom neměli na růžích ustláno, naopak nás překvapilo, že v některých středoasijských postsovětských republikách jsou gay kluby poměrně běžné. A nakonec jsme zatoužili být Japonci nebo Tchajwanci, neboť tam je gejům hej již od dávného středověku.

/13.4.2006/


INCEST

Vilém se bohužel nezodpovědně nedostal do autobusu do Prahy, a tak jsme náhle byli bez náplně bezpochyby zajímavého tématu. Adam ale popustil uzdu svým tvůrčím schopnostem a ve spolupráci s Mírou během několika desítek sekund pomaloval tabuli síťovým grafem, který se stal základem pro improvizovanou, ale v konci velmi zajímavou diskuzi o incestu. Pohovořili jsme tedy o tom, zda je postoj společnosti k intimním vztahům mezi pokrevními příbuznými správný nebo zbytečně upjatý, jaké jsou motivy k incestu a jaké důvody k jeho odmítání.


/16.4.2006/


HODÍME SE K SOBĚ, MILÁČKU? II.

Pokračovali jsme v načatém tématu o vztazích - tentokrát jsme se podívali na ty nejostřejší, jakými jsou vztahy partnerské.

/23.3.2006/


SBOHEM A ŠÁTEČEK

Jak prožíváme chvíle loučení? Lze se vůbec vyrovnat s rozchodem? Fáze rozchodu jsme rozpitvali pod Milanovým vědeckým vedením. A aby nám Milan zpestřil diskuzi na vysoké vědecké úrovni, připravil záznam písně na téma rozchod a pověřil Adama a Slávka o její umělecké ztvárnění v podobě scénického tance.


/16.3.2006/


KAŇKA DO POHÁDKY

Za devatero horami a devatero řekami aneb Hloupí Honzové, draci, kouzelné prsteny a jiná historická fakta. Nejprve jsme vyjadřovali vztah pohádky a života pomocí matematických symbolů - často se objevovala pohádka jako podmnožina života, někdo ve svém životě spatřoval x*pohádku, kde x<=1, objevila se ale i odmocnina. Poté jsme se věnovali pohádkovým postavám, se kterými se setkáváme ve svem životě. Zmínili jsme jich řadu - zvítězila ježibaba, hodně z nás zná i sedmihlavé draky, hloupé Honzy, zlé královny, krásné prince a někteří dokonce i sedm trpaslíků. Pohovořili jsme i o tom, nakolik pohádky připravují děti na skutečný život a o dalších tématech.

/16.2.2006/


SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

Když přijde ve škole řeč na toto téma, učitelé zčervenají. Rodiče doma se významně rozkašlou. "Běž se zeptat maminky," říká tatínek a maminka opáčí: "Běž se zeptat tatínka." Probíhalo to jinak? Dozvěděli jste se co jste potřebovali nebo chtěli znát?

/16.2.2006/


HODÍME SE K SOBĚ, MILÁČKU?

Co vše může spojovat dva geje nebo dvě lesby? Jaké typy vztahů mezi námi existují?

/26.1.2006/


VĚŘÍME VŠEM STEJNÝM METREM?

Pohled nevěřících gejů na geje věřící. Jsou věřící gejové problém?

/19.1.2006/


CESTA DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY DUŠE

Jaké jsme měli / máme problémy se sebepřijetím?

/5.1.2006/


OSAMĚLOST

Adam (psychoanalytik-amatér) po nás na začátku požadoval volné asiociace ke slovu osamělost. Sdělené asociace pak sepisoval v náhodném pořadí na tabuli. Při jejich čtení v tomto pořadí jsme zjistili, že dávají dohromady smysl a po přidání několika vyplňujících slůvek dokonce vytvářejí fascinující epickou báseň (asociace podtrženy):

Na nádraží stojí
prázdná kůlna, v níž
Jaromír Nohavica
zpívá píseň o
melancholické bolesti:
Listopadového dne na Jarově G
dlí
samec
sám

v
pokoji
v šedi zdí.
Venku modrá barva a vítr
(Gales, listopad 2005)

Po depresivní části Adam rozdal našemu reprezentativnímu vzorku dotazník, zjišťující, co považujeme za hlavní přínosy společnosti jiných lidí. Zvítězil "pocit štěstí v radostných chvílích a útěcha při zármutku“, „pocit bezpečí a pomoc v nouzi“ a „důvěra“. Když jsme narazili na pár lidí, kteří měli pořadí hodnot výrazně odlišné, někteří začali vznášet návrhy na jejich vyloučení. Poslední část byla kreativní. Adam nás rozdělil na skupinky, kterým rozdal čtyři profily osamělých lidí (dokonce i s fotografií), kterým jsme měli poradit v řešení jejich situace. Nejvíce zájmu vzbudil pohledný Honza mašinka, který měl sice podle popisu mít „obličej plný pupínků“ a „popravdě trochu mastné vlasy“, ale fotografie tomu ani trochu nenapovídala. Sebestředná Helena manažerka, sbírající v bavoráku rozsypané Mon Cherry, v nás zase jako prototyp ženy-krávy vzbudila největší negativní emoce. Přestárlé Miluši poradila její skupina jako nejvhodnější řešení osamělosti smrt, zatímco Přemek s jizvou dostal od Milana rozsudek „nevhodně konstruovaná psychika + obtížná sociální situace (Jesenicko)“. Poté jsme naši poradnu uzavřeli a odešli s pocitem dobře zvládnuté diskuze.

více

/3.11.2005/Historii akcí Galesu až do dubna 2001 najdete na našich starých stránkách v sekci Co bylo.WebZdarma.cz