O nás Kronika Fórum Hl. stránka

  Debaty: Program Co bylo O sekci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATY - O SEKCI


Gales vznikl 29. února 1996 právě jako diskuzní klub. Diskuze jsou i dnes důležitou náplní setkání Galesu a příležitostí pro naše pravidelné čtvrteční setkávání. Obsah diskuzí se postupem času přirozeně vyvíjel. Snad díky zlepšujícímu se postavení gejů a leseb a rostoucí informovanosti jsme se přesunuli od ryze coming-outových témat i k tématům obecnějším. Naše diskuze se tedy mohou točit jak okolo sebeuvědomění, problémů s přijetím homosexuální orientace rodinou, přáteli, spolužáky nebo kolegy, hledání partnerů, partnerských problémů, tak okolo politiky, sexuologie, psychologie, prevence HIV, víry či umění. Více o tom, co bylo, naleznete pod stejnojmenným odkazem v rámečku nahoře.

Každé diskuzní setkání má svého moderátora, který si téma zvolil. Někdo si o tématu nastuduje hodně faktů a pak je ostatním prezentuje (měli jsme např. přednášky o lesbické literatuře, původu homosexuality, situaci gejů a leseb za nacismu aj.). Někdo naopak hledá odpovědi na otázky související se zvoleným tématem v diskuzi a snaží se intenzivně zapojit ostatní (tak probíhá většina setkání). Někdy jsou diskuze doplněny i modelovými situacemi, hrami nebo improvizovanými scénkami. Občas za námi dorazí i nějaký host – měli jsme příležitost promluvit např. s předsedou Gay iniciativy Jiřím Hromadou, moderátorem Vladimírem Hrubým, poslankyní Zuzkou Rujbrovou, sexuoložkou Hanou Fifkovou, farářem Štorkem či religionistou Ivanem O. Štampachem.

Po skončení diskuze naše čtvrteční setkání většinou pokračují v neformálním duchu v některé z okolních restaurací. V minulosti bylo dobrým zvykem pravidelně střídat teplé a většinové podniky – v poslední době však většina dává přednost teplému jídlu.

WebZdarma.cz